fbpx

Helsingin seudun kauppakamari

Menesty kanssamme

Parempaa asiakaskokemusta digitaalisten palvelujen avulla

Helsingin seudun kauppakamari on jo pitkään panostanut digitaalisiin palveluihin. Organisaation verkkosivustoilla on yhteensä noin 800 000 käyntiä vuosittain. Sivustojen sisällöt ovat kasvaneet niin vaikuttamistyön puolella kuin liiketoiminnassakin.

Sisältöjen kasvun myötä HSKK:lle oli syntynyt sivustoja, jotka näyttivät keskenään hieman erilaisilta ja käsittivät vaihtelevia toiminnallisuuksia.

Eri sivustot eivät enää palvelleet asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi sivuja oliaiemmin konseptoitu organisaation jakojen mukaan eikä asiakkaan tarve edellä.

HSKK:ssa työskenteleville oli selvää, että tarvittiin palvelumuotoilua, jotta verkkosivujen käyttäjäkokemus saataisiin paremmaksi.

– Brändimme on verkossa, joten meidän oli kirkastettava verkkopresenssiämme asiakkaillemme. Myös visuaalinen ilmeemme kaipasi selkeyttä, Helsingin seudun kauppakamarin asiakkuusjohtaja Riitta Salmi lisää.

Staart oli tehnyt HSKK:lle hieman aiemmin brändin freesausta, joten Salmen mukaan oli luontevaa jatkaa sujuvaa yhteistyötä saman mainostoimiston kanssa verkkopalvelun uudistamiseen.

Palvelumuotoiluprojekti alkoi strategisella suunnittelulla ja sillä, että mainostoimisto kuunteli kauppakamarilaisia. Sen jälkeen edettiin käyttöliittymäkonseptin suunnitteluun.

– Käyttöliittymäkonsepti jalkautettiin kaikkiin palveluihin, sekä suunniteltiin verkkopalvelujen ja sivujen konseptit, Staartin luova johtaja Juuso Kemi kertoo.

Vaikka projekti oli iso, se eteni kokonaisuutena kuten oli ajateltu. Yllätyksiäkin tuli. Uudistustyössä esimerkiksi huomattiin, että eri sivustoilla oli myös saman tyyppisiä sisältöjä, mikä on aika tavallista, kun sisältöä on paljon ja eri tiimit vastaavat eri sivustojen päivityksestä.

Vanhoilla sivuilla sisältö oli suurimmaksi osaksi artikkeleita, mutta uudistuksessa videot ja podcastit tuotiin osaksi kokonaisuutta.

Projektin lopputuloksena syntyi verkkoelementtikirjasto, jonka perusteella HSKK:n on helppo rakentaa uusia verkkopalveluja, niin että käyttökokemus ja ilme pysyvät yhteneväisinä.

Lisäksi uudistuksen myötä sai alkunsa verkkomedia nimeltään KauppakamariNYT. KauppakamariNYT korvaa aiemman verkkolehden ja kokoaa uutisvirran sekä staattisemman tiedon yhteen paikkaan.

Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäällikkö Rauha Kiljunen-Ruotsalainen on erittäin tyytyväinen KauppakamariNYT:iin, joka on helpottanut hyvin tärkeää kriisiviestinnän tekemistä tänä poikkeustilakeväänä.

– Olemme kiitelleet, että teimme verkkopalvelun uudistuksen kreivin aikaan. Sen ansiosta pystyimme nopeasti luomaan koronavirus- ja poikkeustilatiedolle oman sivuston. Monelle yritykselle tärkeä informaatio on sieltä hyvin löydettävissä, hyödynnettävissä ja jaettavissa, Kiljunen-Ruotsalainen lisää.