fbpx

Rastor-instituutti

Parempi versio sinusta tekee huomisen työt

Staart mainostoimistokumppanina kahden organisaation yhdistymisessä

Staart on ollut mukana rakentamassa Rastor-instituutin yhtenäistä brändiä sekä luomassa “Parempi versio sinusta tekee huomisen työt” -kampanjaa.

Markkinointi-instituutti ja Rastor, kaksi merkittävää suomalaista koulutustoimijaa, yhdistyivät vuoden 2020 alussa Rastor-instituutiksi.

Monipuolisia koulutus-, ura- ja työllistymispalveluita tarjoava Rastor-instituutti on nyt noin 150 työntekijän organisaatio. Se syntyi pitkän yhdistymisprosessin tuloksena.

– Kahden organisaation yhdistyminen on suuri muutos kaikille osallisille. Molemmilla yrityksillä on omat toimintatapansa ja tietenkin omat brändit, sanoo Anne Niemi-Hakala, Rastor-instituutin markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Ensimmäisessä vaiheessa kirkastettiin brändien ytimiä

Kahden koulutusorganisaation brändien yhdistämisen ensimmäiset askeleet otettiin vuonna 2017, jolloin molemmille yrityksille tehtiin visuaalinen uudistus,joista Staart vastasi.Silloin yhtenäistettiin brändien visuaalisia ilmeitä sillä tavalla, että molemmissa säilyi vielä kummankin yrityksen omia piirteitä.

– On melko haasteellinen työ, kun pitää löytää visuaalisesti yhtenäinen ilme, mutta saada sinne brändin sisälle erilaistavia tekijöitä, Niemi-Hakala kertoo.

Markkinointi- ja viestintäjohtaja kehuu Staartin vahvuuksia. Niitä ovat luova suunnittelu, hyvät ideat ja rohkeus.

– He seisovat ehdotustensa takana, hän lisää.

Työn ensimmäisessä vaiheessa onnistuttiin löytämään molemmille brändeille kirkas ydin ja kilpailutekijät. Tämä työ loi pohjan vuoden 2019 aikana tehdylle todelliselle kahden organisaation yhdistämiselle.

Henkilöstö mukaan muutostyöhön

Niemi-Hakala sanoo, että yhdistymisessä oli kaiken kaikkiaan valtava työ. Keskustelua herätti moni asia, kuten uuden organisaation nimi. Mikä se olisi?

Haastetta lisäsi, että yhdistymisen lähestyessä ja sen aikana, organisaatioissa työskentelevät ihmiset ovat muutoksen janalla eri vaiheissa. Asioita nähdään usein hieman eri näkökulmasta, riippuen omasta roolista ja taustasta.

– Koimme parhaaksi toteuttaa brändien yhdistämisen niin, että ensin muodostimme Staartin kanssa esihenkilöistä brändityöryhmän, jonka tulokset lanseerasimme henkilöstölle. Sen jälkeen henkilöstö pääsi mukaan työskentelyyn.

Henkilöstölle järjestettiin yhteinen tilaisuus, Brändibaari, jossa pääsi vaikuttamaan esimerkiksi uuden brändin visuaaliseen ilmeeseen.

Kun organisaation sisällä tulevaisuus oli saatu selväksi uutta nimeä myöten, oli aika kertoa muutoksesta koko kansalle. Se tehtiin ”Paras versio sinusta tekee huomisen työt” -kampanjalla.

Kampanja onnistui hienosti, mistä kertoo ennen kampanjaa ja kampanjan jälkeen tehdyt tunnettuusmittaukset.

– Tunnettuus on noussut hyvin, ja pääviestimme siitä, että Markkinointi-instituutti ja Rastor ovat yhdistyneet Rastor-instituutiksi on mennyt läpi, Niemi-Hakala iloitsee.

Anne Niemi-Hakala
Marketing and Communications Director ǀ Rastor-instituutti